Atbalsts mobinga situācijās

Atbalsts mobinga situācijā ir veidots galvenokārt vecākiem – sniedzot viņiem rīkus, lai viņi varētu palīdzēt saviem bērniem tūlīt, kā arī ilgtermiņā. Risinājums pieejams bezmaksas Swedbank dzīvības apdrošināšanas klientiem.

www.mobstop.lv

Centrs ZIN

Attīsta un piedāvā dažādas apmācību programmas gan vecākiem, gan citiem bērnu audzināšanā iesaistītajiem, sniedzot zināšanas, izpratni, metodes, lai kļūtu par drošu pamatu bērna izaugsmei.

Mācību programmas vecākiem, pasniedzējiem, katram, kas ikdienā dzīvo kopā ar bērnu.

www.centrszin.lv

Atbalsta centrs

Katram bērnam ģimeni – strādā, lai ikvienam bērnam Latvijā būtu iespēja izaugt ģimenē, radot nepieciešamās pārmaiņas sistēmā, likumos un sabiedrībā.

Mūsu mērķis ir virzīt valstiski vienotu redzējumu par bērnu vajadzībām un potenciālu, veicinot visu iesaistīto jomu sadarbību un starpnozaru risinājumus.

www.plecs.lv