Tuki ahdistelutilanteissa

Mobbing-tuki on suunniteltu ensisijaisesti vanhemmille – se antaa heille työkaluja, joita he tarvitsevat auttaakseen lapsiaan nyt ja pitkällä aikavälillä. Swedbankin henkivakuutusasiakkaille ratkaisu on saatavilla maksutta.

www.mobstop.ee

Centrs ZIN

Kehittää ja tarjoaa erilaisia koulutusohjelmia vanhemmille ja muille lastenkasvatukseen osallistuville henkilöille ja tarjoaa tietoa, ymmärrystä ja menetelmiä, joiden avulla luodaan vankka perusta lapsen kasvulle.

Koulutusohjelmia vanhemmille, kouluttajille, kaikille, jotka elävät lapsen kanssa päivittäin.

www.centrszin.lv

Tukikeskus

Jokaiselle lapselle perhe – pyrkii varmistamaan, että jokaisella lapsella on mahdollisuus kasvaa perheessä, ja saa aikaan tarvittavat muutokset järjestelmässä, lainsäädännössä ja yhteiskunnassa.

Tavoitteenamme on edistää kansallisesti jaettua näkemystä lasten tarpeista ja mahdollisuuksista edistämällä yhteistyötä ja monialaisia ratkaisuja kaikilla sektoreilla.

www.plecs.lv

2. Tilastotiedot

Tilastotiedot mahdollistavat myös koulun sisäisten resurssien suunnittelun vaikeuksiin ja tarpeisiin vastaamiseksi ja oppilaiden tukemiseksi.