Centrs ZIN

Kehittää ja tarjoaa erilaisia koulutusohjelmia vanhemmille ja muille lastenkasvatukseen osallistuville henkilöille ja tarjoaa tietoa, ymmärrystä ja menetelmiä, joiden avulla luodaan vankka perusta lapsen kasvulle.

Koulutusohjelmia vanhemmille, kouluttajille, kaikille, jotka elävät lapsen kanssa päivittäin.

www.centrszin.lv