Askel askeleelta


1. Koulu tai kunta tekee EMU:n kanssa sopimuksen, joka kattaa sekä taloudellisen yhteistyön että tietojenkäsittelyn.

2. Koulu luo käyttäjiä ja lisää luettelon oppilaista.

3. Kerran lukukaudessa oppilaat täyttävät kyselylomakkeet koulussa oppituntien aikana. Vanhemmat saavat kyselylomakkeet sähköpostitse tai tekstiviestinä puhelimeensa.

Oppilaat ja vanhemmat eivät tarvitse erityistä EMU-käyttöoikeutta kyselylomakkeiden täyttämiseen.

4. Yhdessä yleisen kuvauksen kanssa vähintään yksi vanhempi, oppilaat itse (vuosiluokalta 7 alkaen) ja luokanopettaja saavat kyselylomakkeet EMU-profiiliinsa sähköpostitse.

5. Luokanopettaja, koulun johto, koulun tukihenkilöt ja opetusvirasto käyttävät tuloksia opetusympäristön parantamiseen, jotta jokaiselle oppilaalle voidaan tarjota paremmat oppimismahdollisuudet.


Ennen jokaista vaihetta lähetämme kaikille osapuolille muistutukset, joissa on tarkat tiedot siitä, mitä missäkin vaiheessa on tehtävä.