Žingsnis po žingsnio


1. Mokykla arba savivaldybė su EMU sudaro sutartį, kuri apima ir finansinį bendradarbiavimą, ir duomenų tvarkymą.

2. Mokykla sukuria naudotojus ir prideda mokinių sąrašą.

3. Kartą per pusmetį mokiniai užpildo klausimynus mokykloje, pamokų metu. Tėvai klausimynus gauna el. paštu arba SMS žinute į savo telefoną.

Mokiniams ir tėvams nereikia specialios prieigos prie EMU, kad galėtų užpildyti klausimynus.

4. Kartu su bendru aprašymu bent vienas iš tėvų, patys mokiniai (nuo 7 klasės) ir klasės auklėtojas gauna klausimynus savo EMU profilyje elektroniniu paštu.

5. Rezultatus naudoja klasės auklėtojas, mokyklos vadovybė, mokyklos pagalbos mokiniui specialistai ir Švietimo tarnyba, siekdami tobulinti ugdymo aplinką, kad kiekvienam mokiniui būtų sudarytos geresnės mokymosi galimybės.


Prieš kiekvieną žingsnį visoms dalyvaujančioms šalims siunčiame priminimus su tikslia informacija, ką ir kada reikia padaryti.