Samm-sammult


1. Kool või omavalitsus sõlmib EMUga lepingu, mis hõlmab nii finantskoostööd kui ka andmetöötlust.

2. Kool loob kasutajad ja lisab õpilaste nimekirja.

3. Õpilased täidavad küsimustikud kord poolaastas koolis, õppetöö ajal. Vanemad saavad küsimustikud e-posti või SMSi teel oma telefoni.

Õpilased ja vanemad ei vaja küsimustike täitmiseks spetsiaalset juurdepääsu EMU-le.

4. Koos üldkirjeldusega saavad vähemalt üks lapsevanem, õpilased ise (alates 7. klassist) ja klassijuhataja küsimustikud oma EMU-profiili e-kirja teel.

5. Tulemusi kasutavad klassijuhataja, kooli juhtkond, kooli tugiisikud ja haridusasutus õppekeskkonna parandamiseks, et pakkuda igale õpilasele paremaid õppimisvõimalusi.


Enne iga sammu saadame kõigile asjaosalistele meeldetuletused koos täpse teabega, mida millisel hetkel on vaja teha.