Krok po kroku


1. Szkoła lub gmina zawiera umowę z EMU, która obejmuje zarówno współpracę finansową, jak i przetwarzanie danych.

2. Szkoła tworzy użytkowników i dodaje listę uczniów.

3. Raz w semestrze uczniowie wypełniają kwestionariusze w szkole, podczas zajęć lekcyjnych. Rodzice otrzymują kwestionariusze e-mailem lub SMS-em na swój telefon.

Uczniowie i rodzice nie potrzebują specjalnego dostępu do EMU, aby wypełnić kwestionariusze.

4. Wraz z ogólnym opisem, co najmniej jeden rodzic, sami uczniowie (od klasy 7) i wychowawca klasy otrzymują kwestionariusze w swoim profilu EMU za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Wyniki są wykorzystywane przez wychowawcę klasy, dyrekcję szkoły, osoby wspierające szkołę i władze oświatowe do poprawy środowiska edukacyjnego w celu zapewnienia lepszych możliwości uczenia się dla każdego ucznia.


Przed każdym krokiem wysyłamy przypomnienia do wszystkich zaangażowanych stron z dokładnymi informacjami na temat tego, co należy zrobić w danym momencie.