Kontakty

 

Kontakty

E-mail: info@emu.lv
Adres: Akmeņu 21A, Rīga, LV-1048, Łotwa

Przedsiębiorczość społeczna

EMU Skola Ltd. jest przedsiębiorstwem społecznym zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorstw Społecznych Ministerstwa Opieki Społecznej. Co to oznacza? Oznacza to, że celem EMU Skola Ltd. nie jest osiągnięcie zysku, jak w przypadku tradycyjnych firm, ale rozwiązanie konkretnego problemu społecznego lub przyniesienie korzyści całemu społeczeństwu. Status przedsiębiorstwa społecznego oznacza, że nie tylko działania firmy są ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb społecznych, ale także ewentualne zyski firmy są kierowane na ten cel. Pod pewnymi względami przedsiębiorstwo społeczne można porównać do organizacji non-profit – jest ono aktywne, ale zyski są wykorzystywane do zaspokajania potrzeb społecznych.

Celem EMU Skola jest działanie jako motor zmian społecznych poprzez oferowanie innowacyjnych rozwiązań, które pomagają trzem grupom docelowym:

  • Dla dzieci w wieku do 19 lat
  • Dla nauczycieli, wychowawców klas i nauczycieli przedszkoli
  • Rodzice z dziećmi poniżej 19 roku życia