Kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę išnaudoti savo galimybes.

Dirbame tose srityse, kurios yra svarbiausios kiekvieno vaiko galimybėms išnaudoti savo potencialą: šeima, švietimas, sveikata ir gerovė.

Siekiame skatinti bendrą vaikų poreikių ir galimybių viziją, skatindami bendradarbiavimą ir tarpsektorinius sprendimus visuose sektoriuose.

Mūsų iniciatyvų rinkiniu siekiama sisteminių pokyčių.
Mūsu mērķis ir virzīt valstiski vienotu redzējumu par bērnu vajadzībām un potenciālu, veicinot visu iesaistīto jomu sadarbību un starpnozaru risinājumus.

Mūsu iniciatīvu kopuma mērķis ir radīt sistemātiskas pārmaiņas.

Komanda

 

Jānis Erts Georgs Rubenis Kristīne Dambe Zane Karele
Generalinis direktorius ir vienas iš įkūrėjų Administracinės užduotys ir vienas iš įkūrėjų Vienas iš įkūrėjų Ryšių su mokyklomis vadovas
+371 26316413 +371 29221006 +371 68204756
janis.erts@gmail.com georgs@emu.lv info@emu.lv

Nuo pat pirmosios EMU idėjos prie jos kūrimo ir įgyvendinimo įvairiomis formomis prisidėjo daugiau nei 240 žmonių, kurių dauguma savanoriškai skyrė savo laiką bendram darbui, kad padėtų sistemingai kurti švietimo aplinką, suteikiančią geresnes mokymosi galimybes kiekvienam mokiniui.

Dėkojame visiems, kurie prisidėjo savo pastabomis, kritika, vertinimais ir pasiūlymais - nuo mokytojų, direktorių, mokyklų pagalbinio personalo iki programuotojų, grafikos dizainerių, testuotojų, metodininkų, psichologų, tėvų, teisininkų, duomenų specialistų, valstybės tarnautojų, politikų, verslininkų ir daugelio kitų! Be jūsų dalyvavimo EMU nebūtų toks, koks yra šiandien!

Kitos veiksmų kryptys

Paramos centras

„Kiekvienam vaikui – šeima” – siekia, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę augti šeimoje, siekdama būtinų sistemos, įstatymų ir visuomenės pokyčių.

Mūsų tikslas – plėtoti bendrą nacionalinę vaikų poreikių ir galimybių viziją, skatinant bendradarbiavimą ir tarpsektorinius sprendimus visuose sektoriuose.

www.plecs.lv

Centrs ZIN

Rengia ir siūlo įvairias mokymo programas tėvams ir kitiems su vaikų auklėjimu susijusiems asmenims, suteikdama žinių, supratimo ir metodų, kurie taptų tvirtu vaiko augimo pagrindu.

Mokymo programos tėvams, treneriams, visiems, kurie kasdien gyvena su vaiku.

www.centrszin.lv

Pagalba mobingo situacijose

Parama mobingo atvejais pirmiausia skirta tėvams, suteikiant jiems priemones, kurių reikia, kad jie galėtų padėti savo vaikams dabar ir ilgainiui. Sprendimu nemokamai gali naudotis „Swedbank” gyvybės draudimo klientai.

www.mobstop.lt