Lai katram bērnam būtu iespēja sasniegt savu potenciālu.

Mēs darbojamies visās jomās, kuras ir noteicošas, lai ikvienam bērnam Latvijā būtu iespēja sasniegt savu potenciālu: ģimene, izglītība, veselība un labklājība.

Mūsu mērķis ir virzīt valstiski vienotu redzējumu par bērnu vajadzībām un potenciālu, veicinot visu iesaistīto jomu sadarbību un starpnozaru risinājumus.

Mūsu iniciatīvu kopuma mērķis ir radīt sistemātiskas pārmaiņas.

Komanda

 

Jānis Erts Georgs Rubenis Kristīne Dambe Zane Karele
Vadītājs un līdzdibinātājs Administratīvie uzdevumi un līdzdibinātājs Līdzdibinātāja Skolu attiecību vadītāja
+371 26316413 +371 29221006 +371 68204756
janis.erts@gmail.com georgs@emu.lv info@emu.lv

Kopš pirmās idejas par EMU, tā izstrādē un ieviešanā dažādos formātos ir līdzdarbojušies vairāk nekā 240 cilvēku, no kuriem lielākā daļa brīvprātīgi veltījuši savu laiku, lai kopīgiem spēkiem palīdzētu sistēmatiski veidot tādu izglītības iestāžu vidi, kas nodrošina labākas mācīšanās iespējas ikvienam skolēnam.

Liels paldies visiem, kas snieguši savus komentārus, kritiku, vērtējumus un ieteikumus – sākot no skolotājiem, direktoriem, skolu atbalsta personāla līdz programmētājiem, grafiskajiem dizaineriem, testētājiem, metodiķiem, psihologiem, vecākiem, juristiem, datu speciālistiem, ierēdņiem, politiķiem, uzņēmējiem un daudziem citiem! Bez jūsu iesaistes EMU nebūtu tāds, kāds tas ir šodien!

Citi darbības virzieni

Atbalsta centrs

Katram bērnam ģimeni – strādā, lai ikvienam bērnam Latvijā būtu iespēja izaugt ģimenē, radot nepieciešamās pārmaiņas sistēmā, likumos un sabiedrībā.

Mūsu mērķis ir virzīt valstiski vienotu redzējumu par bērnu vajadzībām un potenciālu, veicinot visu iesaistīto jomu sadarbību un starpnozaru risinājumus.

www.plecs.lv

Centrs ZIN

Attīsta un piedāvā dažādas apmācību programmas gan vecākiem, gan citiem bērnu audzināšanā iesaistītajiem, sniedzot zināšanas, izpratni, metodes, lai kļūtu par drošu pamatu bērna izaugsmei.

Mācību programmas vecākiem, pasniedzējiem, katram, kas ikdienā dzīvo kopā ar bērnu.

www.centrszin.lv

Atbalsts mobinga situācijās

Atbalsts mobinga situācijā ir veidots galvenokārt vecākiem – sniedzot viņiem rīkus, lai viņi varētu palīdzēt saviem bērniem tūlīt, kā arī ilgtermiņā. Risinājums pieejams bezmaksas Swedbank dzīvības apdrošināšanas klientiem.

www.mobstop.lv