Mācības

EMU ietvaros nodrošinām skolas personāla mācības platformas lietošanā.

Mācības ietver:

  • Praktiskas mācības EMU lietošanā.
  • Atbalstu visa mācību gada garumā.

Papildu:

Sadarbībā ar partnerorganizācijām piedāvājām un nodrošinām prasmju treniņus un supervīzijas pedagogiem gan grupās, gan individuāli, kā tiešsaistē, tā arī klātienē.

Centrs ZIN piedāvātās mācības vecākiem, pedagogiem, skolēniem un citiem: