Mācības

EMU ietvaros nodrošinām skolas personāla apmācības platformas lietošanā.

Mācības ietver:

  • Praktiskas mācības EMU lietošanā.
  • Atbalstu visa mācību gada garumā.

Tai skaitā:

  • Sadarbības ietvaros piedāvājam 3 stundu semināru tiešsaistē skolēnu vecākiem par vecākošanas prasmēm, kuru vada sertificēta TBRI (C) trenere, “Centrs ZIN” Vecāku izglītības programmu vadītāja Inga Oliņa.

Papildu:

Sadarbībā ar partnerorganizācijām piedāvājām un nodrošinām prasmju treniņus un supervīzijas pedagogiem gan grupās, gan individuāli, kā tiešsaistē, tā arī klātienē.