Centrs ZIN

Opracowuje i oferuje różne programy szkoleniowe dla rodziców i innych osób zaangażowanych w wychowywanie dzieci, zapewniając wiedzę, zrozumienie i metody, które staną się solidnym fundamentem rozwoju dziecka.

Programy szkoleniowe dla rodziców, trenerów, wszystkich, którzy żyją z dzieckiem na co dzień.

www.centrszin.lv