Centrum Wsparcia

Every Child a Family – działa na rzecz zapewnienia każdemu dziecku szansy na dorastanie w rodzinie, wprowadzając niezbędne zmiany w systemie, prawie i społeczeństwie.

Naszym celem jest promowanie ogólnokrajowej wizji potrzeb i potencjału dzieci poprzez promowanie współpracy i rozwiązań międzysektorowych we wszystkich sektorach.

www.plecs.lv