Wsparcie w sytuacjach mobbingu

Wsparcie w sytuacji mobbingu jest przeznaczone przede wszystkim dla rodziców – dając im narzędzia, których potrzebują, aby pomóc swoim dzieciom teraz i w dłuższej perspektywie. Rozwiązanie jest dostępne bezpłatnie dla klientów Swedbank posiadających ubezpieczenie na życie.

www.mobstop.lv

Centrs ZIN

Opracowuje i oferuje różne programy szkoleniowe dla rodziców i innych osób zaangażowanych w wychowywanie dzieci, zapewniając wiedzę, zrozumienie i metody, które staną się solidnym fundamentem rozwoju dziecka.

Programy szkoleniowe dla rodziców, trenerów, wszystkich, którzy żyją z dzieckiem na co dzień.

www.centrszin.lv

Centrum Wsparcia

Every Child a Family – działa na rzecz zapewnienia każdemu dziecku szansy na dorastanie w rodzinie, wprowadzając niezbędne zmiany w systemie, prawie i społeczeństwie.

Naszym celem jest promowanie ogólnokrajowej wizji potrzeb i potencjału dzieci poprzez promowanie współpracy i rozwiązań międzysektorowych we wszystkich sektorach.

www.plecs.lv

2. Dane statystyczne

Dane statystyczne umożliwiają również planowanie wewnętrznych zasobów szkoły w celu rozwiązywania trudności i zaspokajania potrzeb oraz wspierania uczniów.