1. Kwestionariusz i ankieta

EMU oznacza kwestionariusz 360 stopni raz w semestrze dotyczący bieżących potrzeb uczniów i potencjalnych konfliktów. W ankiecie biorą udział uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Odpowiadając na pytania, uczniowie i rodzice pomagają zidentyfikować potencjalne potrzeby uczniów.