1. Küsimustik ja küsitlus

EMU tähendab, et kord semestris viiakse läbi 360-küsimustik üliõpilaste praeguste vajaduste ja võimalike konfliktide kohta. Küsimustikus osalevad õpilased, lapsevanemad ja õpetajad.

Küsimustele vastates aitavad õpilased ja lapsevanemad selgitada välja õpilaste võimalikud vajadused.