1. Kyselylomake ja tutkimus

EMU tarkoittaa 360 asteen kyselyä kerran lukukaudessa opiskelijoiden nykyisistä tarpeista ja mahdollisista ristiriidoista. Kyselyyn osallistuvat opiskelijat, vanhemmat ja opettajat.

Vastaamalla kysymyksiin oppilaat ja vanhemmat auttavat tunnistamaan oppilaiden mahdolliset tarpeet.