2. Tilastotiedot

Vaikeuksia ja tarpeita koskevat tilastotiedot auttavat luokanopettajaa, koulun johtoa ja opetushallintoa tunnistamaan heikkoudet ja alueet, joilla koulun henkilökunnan lisäkoulutusta tarvitaan.

Tilastotiedot mahdollistavat myös koulun sisäisten resurssien suunnittelun vaikeuksiin ja tarpeisiin vastaamiseksi ja oppilaiden tukemiseksi.