2. Statistikas dati

Iegūtie statistikas dati par grūtībām un vajadzībām, palīdz klases audzinātajai, skolas vadībai un izglītības pārvaldei identificēt konkrēto skolu darbinieku stripās puses un tās zonas, kur nepieciešamas papildu mācības skolas personālam.

Kā arī statistikas dati ļauj plānot skolas iekšējos resursus grūtību un vajadzību risināšanā un atbalsta sniegšanā skolēniem.