1. Anketēšana un aptauja

EMU nozīmē reizi semestrī 360 grādu anketēšanu par skolēniem aktuālajām vajadzībām un iespējamiem konfliktiem. Anketēšanā piedalās skolēni, skolēnu vecāki un pedagogi.

Atbildot uz jautājumiem, skolēni un vecāki palīdz identificēt iespējamās skolēnu vajadzības.