2. Statistilised andmed

Statistilised andmed raskuste ja vajaduste kohta aitavad klassijuhatajal, kooli juhtkonnal ja haridusametil tuvastada nõrkusi ja valdkondi, kus on vaja kooli personali täiendavat koolitust.

Statistilised andmed võimaldavad ka planeerida kooli sisemisi ressursse raskuste ja vajaduste lahendamiseks ning õpilaste toetamiseks.