3. Metoodilised materjalid ja proovid3.

Lisaks sisaldab EMU soovitusi – harjutusi, ülesandeid ja metoodilisi materjale – selle kohta, kuidas rääkida õpilastega nende raskustest ja vajadustest ning kuidas luua õpetajate ja vanemate koostööd. Nagu ka seda, kuidas integreerida see teema õpetamis- ja õppeprotsessi.

Välisspetsialistid ja eksperdid. Need on kättesaadavad igapäevaseks kasutamiseks koolikeskkonnas.