3. Metodinė medžiaga ir pavyzdžiai3.

Be to, EMU pateikiamos rekomendacijos – pratimai, užduotys ir metodinė medžiaga – kaip kalbėtis su mokiniais apie jų sunkumus ir poreikius ir kaip plėtoti mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą. Taip pat kaip šią temą integruoti į mokymo ir mokymosi procesą.

Išorės specialistai ir ekspertai. Juos galima kasdien naudoti mokyklos aplinkoje.