2. Statistiniai duomenys

Statistiniai duomenys apie sunkumus ir poreikius padeda klasės vadovui, mokyklos vadovybei ir švietimo administracijai nustatyti silpnąsias vietas ir sritis, kuriose reikalingas papildomas mokyklos darbuotojų mokymas.

Statistiniai duomenys taip pat leidžia planuoti vidinius mokyklos išteklius, skirtus sunkumams ir poreikiams spręsti bei mokiniams padėti.