3. Materiały metodyczne i przykłady3.

Ponadto EMU zawiera zalecenia – ćwiczenia i materiały metodyczne – dotyczące tego, jak rozmawiać z uczniami o ich trudnościach i potrzebach oraz jak budować współpracę nauczyciel-rodzic. A także jak włączyć ten temat do procesu nauczania i uczenia się.

Zewnętrzni specjaliści i eksperci. Są one dostępne do codziennego wykorzystania w środowisku szkolnym.