2. Dane statystyczne

Dane statystyczne dotyczące trudności i potrzeb pomagają wychowawcy klasy, dyrekcji szkoły i administracji oświatowej zidentyfikować słabe punkty i obszary, w których potrzebne są dodatkowe szkolenia dla pracowników szkoły.

Dane statystyczne umożliwiają również planowanie wewnętrznych zasobów szkoły w celu rozwiązywania trudności i zaspokajania potrzeb oraz wspierania uczniów.