Toetus mobbing’u olukorras

Mobbingutoetus on mõeldud eelkõige lapsevanematele – see annab neile vahendid, mida nad vajavad oma laste aitamiseks praegu ja pikemas perspektiivis. Lahendus on Swedbanki elukindlustuse klientidele tasuta kättesaadav.

www.mobstop.ee

Centrs ZIN

Arendab ja pakub erinevaid koolitusprogramme lapsevanematele ja teistele laste kasvatamisega seotud isikutele, pakkudes teadmisi, arusaamist ja meetodeid, et saada kindel alus lapse kasvule.

Koolitusprogrammid lapsevanematele, koolitajatele, kõigile, kes elavad lapsega igapäevaselt koos.

www.centrszin.lv

Tugikeskus

Igale lapsele perekond – töötab selle nimel, et igal lapsel oleks võimalus kasvada perekonnas, tuues kaasa vajalikud muudatused süsteemis, seadustes ja ühiskonnas.

Meie eesmärk on edendada riiklikult ühist nägemust laste vajadustest ja potentsiaalist, edendades koostööd ja valdkondadevahelisi lahendusi kõigis sektorites.

www.plecs.lv