Header background

Kas ir EMU:Skola un kāpēc to radījām?

Zinātniskie pētījumi pierāda, ka skolēna emocionālās vajadzības ietekmē ne tikai bērna pašsajūtu, bet arī spēju mācīties. Svarīgi šīs vajadzības agrīni pamanīt un risināt, lai novērstu tālāku problēmu rašanos. Tāpēc radījām EMU:Skolu – mūsdienīgu, digitālu atbalsta rīku, kas ļauj skolai sekot līdzi savu skolēnu emocionālajai pašsajūtai un vajadzībām un sniedz skolotājam praktiskus ieteikumus skolēna un klases atbalstam.

Mēs ticam, ka tieši ar digitāliem risinājumiem var sniegt skolām nepieciešamo atbalstu, lai skolēnu emocionālā veselība skolā nepaliek kā “zilonis istabā”.
Leaf blue Leaf green Emu Leafy

Kā strādā EMU:Skola?

Mērījumi / Rezultāti / Darbība
Step cloud Step computer
1.
EMU:SKOLA IZSŪTA ANKETAS SKOLĒNIEM UN VECĀKIEM.
Step form
2.
SKOLĒNS, VECĀKI, KLASES AUDZINĀTĀJA AIZPILDA ANKETAS.
Step how
3.
APKOPOTI REZULTĀTI UN PRAKTISKI IETEIKUMI SKOLĒNAM, KLASEI UN SKOLAI.

Ko mēra EMU:Skola?

EMU skrīnings tiek veikts divos soļos. Katrā solī skolēns, vecāks vai – atsevišķos gadījumos – klases audzinātājs aizpilda īpaši veidotas skrīninga anketas, kas ļauj novērtēt skolēna un klases emocionālo veselību un vajadzības.

1. Emociju skrīnings

Emociju skrīningā (labbūtības anketā) skolēns atbild uz:

 • 5 jautājumiem par to, kā jūtas par savas dzīves svarīgākajām sfērām (skolu, draugiem, ģimeni);
 • 10 jautājumiem par savām sajūtām un emocijām iepriekšējā nedēļā.

Jautājumi par fizisko labsajūtu un miega grūtībām skolēniem it īpaši var signalizēt par emocionālām un veselības problēmām.

Šī anketa veidota tieši EMU:Skolai, balstoties pasaules labākajā praksē. Tai ir divas vecumposmam atbilstošas versijas: 1.-4. klasei un 5.-12. klasei. Digitālās anketas aizpildīšana aizņem 3-5 minūtes.

Emociju skrīningam ir 3 mērķi:

 • veidot skolēnu ieradumu novērtēt savu pašsajūtu un emocijas;
 • sniegt pedagogam pārskatu par klases kopējo “emociju termometru”;
 • identificēt bērnus, kuriem nepieciešams morālais, emocionālais vai cita veida atbalsts.

2. Vajadzību skrīnings (“STIPRĀS PUSES UN GRŪTĪBAS”)

Vajadzību skrīninga anketa ietver 25 jautājumus par skolēnu sajūtām un uzvedību, un to aizpilda:

 • pusaudzis (5.-12.klase);
 • viens no skolēna vecākiem;
 • klases audzinātāja (tikai gadījumos, ja skolēna vai vecāka anketas rezultāti ir paaugstināti vai vecāks nav atbildējis).

Šajā solī tiek izmantota vairāk nekā 80 pasaules valstīs lietotā Lielbritānijas pētnieku izstrādātā anketa “Stiprās puses un grūtības”. EMU:skolai ir piešķirta unikāla iespēja uz licences pamata izmantot šo anketu digitālā formātā.

Digitālās anketas aizpildīšana aizņem 5-10 minūtes.

Vajadzību skrīnings ļauj labāk novērtēt, kādas emocionālās grūtības bērnam rada paaugstināts stress un kādā veidā šīs grūtības potenciāli izpaužas – ārēji (tādas stresa izraisītas grūtības, kuras izpaužas skolēna uzvedībā) vai iekšēji (tādas stresa izraisītas grūtības, kas izpaužas skolēna sajūtās vai pārliecībās).

Informācija par skolēniem “pārslodzes režīmā” (t.i. ar īpaši paaugstinātiem rādītājiem) tiek pārsūtīta skolas atbalsta komandai.

Skrīnings palīdz ātrāk ieraudzīt skolēnus, kuru vajadzībām jāpievērš uzmanība klases audzinātājam un/vai atbalsta komandai skolā. Vienmēr salīdziniet, vai skrīninga rezultāti sakrīt ar Jūsu novērojumiem skolā. Skrīnings neaizstāj speciālista konsultāciju vai psihodiagnostiku.

 

EMU rezultāti – skolēnu režīmi

“Mācību režīms”

skolēns ir emocionālā līdzsvarā, labi tiek galā ar ikdienas stresiem un spēj ar pilnu atdevi nodoties mācībām.

“Balansa režīms”

skolēns piedzīvo paaugstinātu stresu, kas rada grūtības un sāk izpausties nepalīdzošā stresa uzvedībā. Mācīšanās var būt apgrūtināta.

“Pārslodzes režīms”

skolēnam nepieciešams pievērst nopietnu uzmanību gan no atbalsta speciālistiem, gan ģimenes, lai novērtētu stresa izraisītās grūtības, riska līmeni un sniegtu palīdzību. Jāizvērtē, vai jāpiesaista papildu atbalsts ārpus skolas.

Viegli pārskatāmi rezultāti un ieteikumi praktiskam atbalstam

Klases audzinātājai:

 • Katra individuālā skolēna rezultātu pārskats, skaidrojums un ieteikumi.
 • Klases rezultātu skats un ieteikumi darbam ar klasi un sadarbībai ar vecākiem.

Skolas atbalsta komandai:

 • Saņem informāciju par skolēniem, kuri ir “pārslodzes režīmā’.
 • Skolas atbalsta komandas pārskats par bērniem “pārslodzes režīmā” – rezultātu kopsavilkumi, skolēnu vajadzības, ieteikumi.

Skolas vadības komandai:

 • Rezultātu pārskats skolas līmenī.