Header background

Skolām

Ar digitāli aizpildāmu instrumentu palīdzību EMU:Skola ļauj klases audzinātājam un skolas atbalsta personālam vieglāk un ērtāk gūt pārskatu pār skolēna, klases un skolas emocionālo labsajūtu un vajadzībām.

EMU:Skola ir atbalsta rīks audzināšanas darbā Jūsu ikdienas darbam ar skolēnu, klasi un vecākiem. Balstoties skolēnu un vecāku atbildēs, EMU skola sniedz:

 • pārskatu par skolēnu un klases emocionālajām vajadzībām;
 • ieteikumus vecāku uzrunāšanai un iesaistei skolēna atbalstā;
 • piemērus konkrētām klasē izmantojamām metodēm.

Kas skolām jādara lietojot EMU?

1. semestris – vecāku un skolēnu informēšana, Mērījums

Klases audzinātaji:
   • Izmantojot sagatavotos materiālus, informē skolēnus un vecākus par to, ka skola seko līdzi skolēnu emocionālai labizjūtai, lietojot EMU:Skola;
   • Emu.lv profilā nosūta skrīninga anketas;
   • Aizpilda skolotāja skrīninga anketas par skolēniem, kuriem tas nepieciešams.

Rezultāti – skola redz rezultātus un ieteikumus

Klases audzinātāji:
   • Iepazīstas ar savas klases rezultātiem un ieteikumiem;
   • Ja vēlas, piedalās diskusiju sesijā par skolas rezultātiem ar EMU:Skola speciālistu.

2. semestris – skola sniedz atgriezenisko saiti, 2. mērījums

Klases audzinātāji:
   • Emu.lv profilā nosūta skrīninga anketas;
   • Aizpilda skolotākja skrīninga anketas par skolēniem, kuriem tas nepieciešams.

Rezultāti – skola redz rezultātu salīdzinājumu ar 1. semestri

Klases audzinātāji:
   • Iepazīstas ar savas klases rezultātiem un ieteikumiem;
   • Ja vēlas, piedalās diskusiju sesijā par skolas rezultātiem ar EMU:Skola speciālistu.

Biežāk uzdotie jautājumi:

Kas tieši būs jādara pedagogiem un cik daudz laika tas aizņems?

Lielākā klases audzinātāju iesaiste ir nepieciešama uzsākot lietot EMU:Skola, daloties ar vecākiem un skolēniem ar EMU:Skola sagatavotajiem materiāliem par instrumentu. Atsevišķos gadījumos aicināsim klases audzinātājus aizpildīt vienu no skrīninga anketām par daļu skolēnu, kas aizņems 5-10 minūtes.

Kā pārliecināt iesaistīties skolēnus un vecākus?

EMU:Skola komanda ir sagatavojusi materiālus, kurus klases audzinātāji var izmantot, informējot vecākus un skolēnus par instrumentu, tā mērķiem un metodēm, kā arī iesaistot vecākus skolēnu atbalstā. Šie materiāli ietver gan īsus video, gan e-pastu sagataves. Materiāli ir pieejami EMU:Skola sadaļā “Ceļvedis”.

Vai skrīninga anketas un rekomendācijas ir piemērotas skolēnu vecumam?

Skrīninga anketas un metodes ir pielāgoties atkarībā no skolēnu vecumposma.

Kā ar mums sazināties?

Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pasta adresi vai kontaktu formā